Der kan være mange gode grunde til at man burde overveje at anvende børnepengekredit. Med denne service kan du handle online i dag, og først betale senere, når dine børnepenge udbetales. Det kan være en praktisk løsning for familier, der ønsker at få varerne med det samme, men som ønsker først at betale når de modtager deres børnepenge udbetaling.

Vi har samlet en liste over webshops, der tilbyder børnepengekredit som betalingsmetode. Listen opdateres løbende, og er sidst opdateret 2024 og inkluderer både butikker, der tilbyder kreditten gratis og dem, der tager et mindre beløb for servicen. Uanset om du leder efter tøj til børnene, eller du har brug for at købe dagligvarer, kan du finde en webshop på vores liste, der passer til dine behov. Så gå på opdagelse og find de butikker, der tilbyder børnepengekredit – og gør dit liv lidt lettere.

Få gratis børnepengekredit her

Hvis du er på udkig efter en måde at handle online uden at skulle betale med det samme, kan gratis børnepengekredit være en praktisk løsning. I denne artikel vil vi præsentere dig for en liste over webshops, der tilbyder gratis børnepengekredit som betalingsmetode. 

Du kan shoppe nu og betale senere, når dine børnepenge bliver udbetalt hos disse butikker:

Mange WEBSHOPS tilbyder BØRNEPENGEKREDIT

Når man skal handle online, kan det være en stor fordel at have adgang til børnepengekredit. Det er en service, som mange webshops tilbyder, og det betyder, at du kan købe dine varer nu og betale senere, når dine børnepenge bliver udbetalt. 

Her på siden får du et overblik over de mange forskellige webshops, der tilbyder børnepengekredit som betalingsmetode. Uanset om du er på udkig efter tøj, madvarer eller legetøj, kan du finde en webshop på vores liste, der passer til dine behov. Så læs videre for at finde ud af, hvilke webshops der tilbyder børnepengekredit, og hvordan du kan drage fordel af denne praktiske betalingsmetode.

Du tilbydes børnepengekredit indtil udbetaling af børnepengene

For familier, der ønsker at handle online, men ikke har penge til rådighed lige nu, kan børnepengekredit være en praktisk løsning. 

Med børnepengekredit kan du handle og betale senere, når dine børnepenge bliver udbetalt. Mange webshops tilbyder denne betalingsmetode, og nogle steder kan du endda få kredit to kvartaler frem i tiden.

Børnepengene udbetales på faste datoer, som er:

  • den 20. januar 2024
  • den 20. april 2024
  • 20. juli 2024
  • 20. oktober 2024 

 

Hvis udbetalingsdatoen falder på en weekend eller helligdag, vil du modtage pengene den sidste hverdag før. Det betyder også, at hvis du har benyttet dig af børnepengekredit, vil webshoppen trække beløbet fra din konto på den samme dag som udbetalingen sker. Så læs videre og find ud af, hvordan du kan drage fordel af børnepengekredit, når du handler online.

Børnepenge datoer, og hvornår du får den udbetalt

For nyligt blevet forælder? Det er væsentligt at have viden om, hvornår børnepenge vil blive udbetalt. Børnepenge vil blive udbetalt i det første kvartal efter fødslen.

De fire kvartaler starter den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Hvis du for eksempel fødte den 31. december, vil den første udbetaling blive modtaget den 20. januar.

Når dit barn når 15 år, vil udbetalingen af børnepenge stoppe, og i stedet vil du modtage en Ungeydelse, som vil blive udbetalt månedligt. Ungeydelsen vil blive modtaget indtil måneden før dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn fylder 18 år i september, vil den sidste udbetaling blive modtaget i august.

Du kan læse meget mere om her om børnepenge

Hvornår skal man dele børnepenge?

Hvis I bor sammen, vil I automatisk få en halvdel hver af beløbet. Hvis I derimod bor hver for sig, afhænger udbetalingen af, om I er flyttet fra hinanden før eller efter den 19. oktober 2021.

Hvis I er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, vil Børne- og ungeydelsen blive udbetalt til den af forældrene, som barnet har bopælsadresse hos. Hvis I derimod er flyttet fra hinanden den 19. oktober 2021 eller derefter, vil begge forældre få en halvdel hver af beløbet.

Hvis du har fuld forældremyndighed, vil du modtage hele beløbet selv. Hvis du er i tvivl omkring deling af børnepenge, kan du altid søge råd og vejledning hos myndighederne.

 

Hvis du ikke har fået børnepenge?

Der kan være forskellige årsager til, at børnepenge ikke bliver udbetalt. Hvis du har gæld til SKAT, kan de tilbageholde hele eller en del af beløbet, hvis du skylder for daginstitutioner som dagpleje, vuggestue, børnehave eller SFO. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du benytter børnepengekredit hos webshops, vil beløbet automatisk blive hævet, uanset om pengene er blevet udbetalt eller ej.

Nogle gange kan der opstå tvivl hos SKAT om din gæld til det offentlige, hvilket kan forsinke udbetalingen af børnepenge. Udbetalingsfejl hos Udbetaling Danmark eller bankerne kan også forsinke udbetalingen i nogle dage. Hvis du er usikker på, hvorfor dine børnepenge ikke er blevet udbetalt, kan du kontakte Udbetaling Danmark direkte på telefonnummeret 70 12 80 62 for at få svar på eventuelle spørgsmål, eller se mere om kontaktinformation på borger.dk.

Betal med børnepenge hos disse webshops

Flere og flere webshops tilbyder nu muligheden for at betale med børnepenge eller tilbyder børnepengekredit som betalingsmulighed. 

Dette gør det lettere for familier med børn at handle online og købe de ting, de har brug for, uden at skulle bekymre sig om betalingen lige nu og her. Det kan også være en fordel at udnytte børnepengekredit, så man kan købe det, man har brug for, når det er på tilbud eller i forbindelse med udsalg. 

Der er en række webshops, der tilbyder betaling med mulighed for børnepengekredit.

Du kan betale med børnepenge her:

Andre populære artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *