Tigerspring – 10 mentale udviklingstrin hos børn

baby udviklingsspring

Børn udvikler sig gradvist og ofte kan udviklingen ske så hurtigt for barnet, at det kan ske fra den ene dag fra den anden. Det kan være en udfordring for barnet selv og for jer som forældre, fordi det sker så pludseligt.

Man kalder også disse trin for tigerspring, hvor barnet for hvert nyt spring opdager noget helt nyt om sig selv og verden, som det skal forholde sig til og lære at forstå. Det kan give anledning til gråd og frustrationer hos barnet, som skal imødekommes med en god portion nærhed, tryghed og stimulering.

Med lidt mere viden omkring de mentale udviklingstrin kan I som forældre få et mere balanceret og harmonisk barn og være mere tryg i rollen som forældre, da I ved, hvordan I skal gå til de udfordringer, som barnet oplever lige nu og her.

Hvad er tigerspring?

tigerspringTigerspring er noget, I som forældre ikke kan undgå at forholde jer til i barnets to første leveår. For ifølge et stort hollandsk studie med mere end 10.000 babyer gennemgår alle babyer stort set de samme udviklingstrin eller mentale spring, som netop har givet anledning til betegnelsen, tigerspring. Studiet viser, at man ret præcist kan forudsige, hvornår barnet udvikler de nye færdigheder – det svinger kun med ganske få uger.

Særligt i løbet af barnets to første leveår sker der rigtig meget med den mentale udvikling. Denne udvikling sikrer, at barnet forstår mere og mere omkring, hvad der sker omkring det, hvilket både kan opleves som noget spændende og skræmmende for det lille barn, da der pludseligt er meget at forholde sig til.

Når barnet udvikler de nye mentale færdigheder, kan der være risiko for, at barnet i perioder er ked af det, umuligt eller meget uroligt både dag og nat. Som forældre kan det være meget frustrerende, men den eneste og bedste måde at imødekomme det på, er ved at trøste og støtte barnet i udviklingen – også selvom det kan være svært, hvis intet synes at hjælpe.

Udviklingen finder sted på cirka samme tidspunkt for alle børn – og der er i alt 10 tigerspring, som barnet skal igennem de første to leveår. De enkelte tigerspring varer i alt lige fra et par dage til flere uger og er afhængigt af, hvor hurtigt barnet vænner sig til de forandringer, som det oplever.

Hvad er de 10 tigerspring?

Tigerspring starter ret tidligt i barnets liv og indtræffer typisk allerede 5 uger efter, at barnet er født.

1. tigerspring: 5 uger - Farver og smil

Dette er det første tigerspring for barnet og indtræffer typisk 5 uger inde i barnets liv. Det er i dette trin, at sanserne udvikler sig, og at barnet blandt andet begynder at se farver. Det er også her, at barnet begynder både at kigge og lytte mere, og at I som forældre kan opleve at få det første smil.

2. tigerspring: 8 uger - hej til mønstre!

8 uger inde i barnets liv kan barnet begynde at styre sin egen krop. Det opdager sine fødder, hænder og stemme. Det er derfor meget almindeligt, at barnet her begynder at skrige af fryd og glæde og kan skubbe til ting.

3. tigerspring: 12 uger - Goddag til rangler og legetøj!

Omkring 12 ugers-alderen begynder barnet at forstå glidende overgange såsom skifte i tonelejet hos forældrene. Det er også her, barnet bliver mere nysgerrigt og begynder at lege med rangler og andet larmende legetøj, som det kan undersøge med hænder og mund.

4. tigerspring: 19 uger - Tid til at trille!

Når barnet er omkring 19 uger gammelt, kan det forstå sammenhænge mellem simple og enkle handlinger. Der skal derfor kun simple lege til for at begejstre barnet, og så kan det begynde at trille fra mave til ryg.

5. tigerspring: 26 uger - bamser og kæledyr er spændende

Afstande begynder at blive noget, som barnet i højere grad kan forstå, når det er omtrent 26 uger gammelt. Det er også her, det er sjovt at tage ting ned i noget for at tage det ud igen. Bamser og kæledyr er lige pludseligt også noget, der er sjovt og spændende.

6. tigerspring: 37 uger - alt skal undersøges!

Når barnet er omkring 37 uger gammelt, er det lige pludseligt sjovt at undersøge alting. Legetøj og alt andet det kan komme i nærheden af bliver derfor rørt ved, smagt på og ikke mindst skilt ad. Det gør barnet for at sætte ting i kategorier – om noget f.eks. kan spises. Det spændende i dette stadie er også, at barnet begynder at opbygge et ordforråd. Jo mere der tales, mens der undersøges sammen med barnet, jo bedre.

7. tigerspring: 46 uger - Nysgerrighed og selvstændighed

Nu er det ikke længere så sjovt at skille ting ad. De skal i stedet sættes sammen, ligesom der også skal sættes navn på, hvad de forskellige ting hedder. Det er også i dette stadie, at barnet begynder at udvikle sin egen vilje og i højere grad gerne vil spise selv.

8. tigerspring: 55 uger - Jeg kan selv!

Sammenhængen mellem handlinger og konsekvens begynder på dette tidspunkt at være noget, som barnet kan forstå. Det er derfor også her, at barnet begynder at kunne flere ting selv og også insisterer på at gøre nogle ting selv. Det kan derfor give anledning til frustrationer hos barnet, hvis forældrene forstyrrer midt i noget eller ikke vil lade barnet prøve nogle ting af selv.

9. tigerspring: 64 uger - kan gå selv

I denne fase begynder der at ske meget, da barnet kan gå uden støtte fra forældrene og også bygger ovenpå sammenhængen mellem handlinger og konsekvenser. Det er meget almindeligt, at barnet er uenig i måder, forældrene gør ting på. Som forældre kan man begynde at opstille regler for barnet efter dette tigerspring.

10. tigerspring: 75 uger - Selvbevidsthed og familie

Dette er det sidste tigerspring, hvor barnet begynder at udvikle samvittighed og selvbevidsthed. Dog i en tidlig form. I dette stadie får det også en begyndende forståelse for, hvad en familie er, og hvilke roller man har i en familie, hvilket bl.a. vil manifestere sig i barnets lege.

Hvordan opleves de 10 tigerspring?

Alle børn reagerer naturligvis ikke ens. Men ifølge studiet vil mange børn reagere med frustrationer og gråd. Det kan derfor i perioder føles som om, at det ikke er godt nok, det du gør – uanset hvad du gør.

Det er derfor meget almindeligt, at barnet vil klynge sig til dets forældre og måske endda også insistere på at blive båret for at finde tryghed. Her skal du som forælder være tålmodig, trøstende og støttende og give barnet den nærhed, det har brug for. Det vil nemlig resultere i, at barnet gradvist begynder at møde verden med en større nysgerrighed.

Imellem nogle af tigerspringene kan behovet for sutten opstå. Nogle børn vil derfor også begynde at sutte på deres tommelfinger for at finde en tryghed. Selvom det er en erstatning for brystet, bør vanen så vidt muligt undgås, da det kan være svært for barnet at lægge fra sig igen. Her bør der i stedet tilbydes en sut, da den netop er udviklet til at give den trøst, som barnet har brug for.

Det er ikke sikkert, at du som forældre vil opleve et skrigende og grædende barn hele tiden, da de mentale trin opleves forskelligt fra barn til barn – men det er dog en god ide at være forberedt på, da det kan komme fra den ene dag til den anden.

Få støtte til de 10 tigerspring i bogen “Vidunderlige uger”

vindunderlige uger tigerspringSom forældre kan det være noget nemmere at imødekomme barnets mentale udviklingstrin og behov for ekstra nærhed ved at læse mere om det. Det kan I i bogen “Vidunderlige uger”, der er skrevet af Hetty van de Rijt og Frans Plooij, som står bag det store studie om tigerspring.

For mange forældre er det en af de vigtigste bøger at have i barnets første tid, da det giver viden om de forskellige trin, og hvordan man kan imødekommende, støtte og understøtte udviklingen hos barnet. Det kan også give en forklaring på, hvorfor barnet pludseligt reagerer meget anderledes, end det plejer.

Bogen kan typisk findes hos de fleste boghandlere, hvor den er et fast sortiment af støttende og oplysende bøger til forældre. I bogen vil der også blive givet gode råd til, hvordan man som forældre stimulerer de ti mentale spring og i højere grad forvandler dem til magiske spring i stedet for frustrerende spring for både barn og forældre. Heri vil der også være tips til barnets søvn, som også kan blive påvirket af de mentale spring.

Bogen klæder derfor på bedste vis forældre på til de udfordringer, der venter i de første år.

Hvornår opdager baby sine fødder

I uge 8 begynder baby at høre sin egen stemme, og se sine fødder og hænder. Typisk vil baby grine eller skrige af fryd fordi den nu kan skubbe eller daske til ting

Hvornår kan baby holde legetøj

Det er i uge 12 at baby begynder at daske til rangler og legetøj. Det er også i takt med dette at baby typisk begynder at holde ved ting.

Hvornår kan baby trille

Det sker typisk omkring uge 19 at baby begynder at trille fra mave til ryg. Husk at ingen babyer er ens, og det sagtens kan være tidligere, men også sagtens være senere.

Hvornår skal baby kunne trille

Ingen babyer er ens, men det er ofte op til uge 19 at baby begynder at trille fra mave til ryg.

Andre populære artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *